1. Om styret:

Styret ble valgt i høst - på ekstraordinært årsmøtet 15/9. Vi er bare 3 stykker i styret nå:

Vigids Lodthen Karlsen (ekstra førskolelærer v/Sanderud
barnehage) (valgt til -98)

Nina Engen Iversen (leder SFO Breidablikk) (valgt til -99)

Gunnar A. Steen (Holmlund bhg hver onsdag ekstra fskl. samt leder avd. FØ + hovedtillitsvalgt) (valgt til -99)

Ta kontakt med en av oss om du lurer på noe -

Vigdis - tlf jobb (625) 75 939 / priv. 77 936 *

Nordahlsvei 11 - 2312 Ottestad

Nina - tlf jobb 83 355 / priv 83 683 *

Enervei 7 - 2344 Ilseng

Gunnar - tlf priv. 82 353 / 945 67 934 *

2313 Tangen

Nina skal ut i svangerskapspermisjon etter nyttår - men vil gjerne fortsette i styret - og det er vi glade for.

Vi har møttes ca en gang pr mnd. i høst - i tillegg til ekstraordinært årsmøte 15/9 hadde vi styremøter 29/10 og 26/11. Vigdis og jeg var på lederkurs (fylkeskurs) på Rena 17/10.

I tillegg har jeg hatt div. møter vedr. lokale forhandlinger, og deltatt på NL-kurs 24/11 (Olrud) - der vår forhandlingsleder Røssland la fram den nye streikestrategien i kampen for å høyne lønnsnivået vårt.

Styret har behandla 6 hovedsaker (og diskutert en del mindre ting):

1. Kursstøtte - Vi har gjennomgått kriteriene for å få kursstøtte - se side 7.

2. Forslag fra lokallaget om å øke frikjøp av leder FØ fra 4% til 8%. Styret vedtok å prøve dette fram til årsmøtet (som bør være i januar) (Gunnar inhabil i saken).

3. Kartlegging av voksentettheten i bhg - sfo i løpet av arbeidsdagen. Saken kom fra ledermøtet på Rena - og bakgrunnen er at vi tror det er viktig å dokumentere i hvor stor grad det faste personalet er samlet på jobb. Enkelte antyder at driften er avhengig av alle ekstra-menneskene i bhg og sfo (studenter, ekstraressurser, lærlinger, arbeidstiltak mm.) Målet med en undersøkelse er å gi skikkelig dokumentasjon - kanskje vi har bra bemanningsnorm - kanskje ikke?

4. Hva med en studietur til Skårungen naturbarnehage i januar? Se eget ark og side 10.

5. Budsjett for 1998.

6. Arbeidssituasjonen for ledere av SFO. Den varierer meget ettersom hvor mange barn hver skole har, og det er ingen tvil om at arbeidsforholdene må bedres for de større virksomhetene. Nina er vår kontaktperson om dette.

Dersom noen har saker som burde taes opp, så gi oss beskjed!

2. Lokale forhandlinger:

Vår leder i hovedlaget - Hans Ole Skogli - tar stort ansvar for oss på kommunal sektor også (det gjør ikke alle lokallagsledere!). Og forhandlingsutvalget ble mannsterkt med Hans Ole, Gunnar Arnekleiv (leder for skoleledere), Gunnar A. Steen, Petter Hansen (innkalt pga. sine grundige kunnskaper) og Elin Bergseng. Siden Elin var sjuk under første runde med kommunens forhandlingsutvalg, så møtte 4 menn opp for å forhandle for et kvinnedominert yrke. Syns dere det var ille? Motparten bestod av 3 menn og en sekretær (som var kvinne - typisk!)

Jeg vil nok ønske å dra med flere av dere i lokale forhandlinger neste gang - dette systemet ser ut til å fortsette.

Fikk vi utrettet noe?

Ja - litt fikk vi til. Først og fremst fikk vi til vår yrkesgruppe litt mere penger enn gjennomsnittet skulle tilsi. De lokale forhandlingene skulle fordele ca 900ooo - og med vår %vise medlemsmasse skulle vi hatt ca 65ooo. Vi fikk over 80ooo, og da kan vi ikke klage. Men våre krav lå atskillig over dette.

Kravene:

Vi forlangte at styrere skulle lønnes i ltr. 35, alle pedagogiske ledere i barnehagen burde ha minst ltr.28 og barnehagesekretær burde ha tilsvarende som grunnskoleleder i skolen.

Resultatet:

Overraskende nok kom kommunen med tilbud om et lønnstrinn for 20 vekttall videreutdanning! Vi tok imot dette, og prøvde å lage liste over hvem som hadde videreutdanning, og hvor mange vekttall de hadde. Tilslutt hadde vi en liste på 6 stk. som kunne omfattes av tilbudet - (styrerne falt utenfor tilbudet) og disse gikk fra ltr 26 til 27. Videre fikk styrerne et ekstra trinn - fra 30 til 31. Og kommunen ville prioritere PU-boliger - og satte avd.lederne der likt med styrerne (ltr 31), og plasserte miljøterapeutene rett inn i ltr. 26.

Vi fikk tilbakemelding fra noen medlemmer om at det var veldig positivt av kommunen å verdsette videreutdanning.

Kopi av protokollen med navn og lønnstrinn blir sendt alle som fikk noe.

Hva nå?

Vi fikk ikke noe til miljøterapeutene ved Åkershagan - selv om de jobber med de samme menneskene som dem ved PU-boligene. Dette må vi prøve å rette opp neste gang.

Videre er det et mål å komme opp på samme nivå som andre med 3-årig høyskole-utdanning - dvs. ingeniører mm. Vi ser med beundring på Kongsvinger, som har fått dette inn i personalpolitisk plan. Og nå får ped.ledere i Kongsvinger ltr 28, og styrere ltr 34, og fortsatt er de ikke nådd det nivået kommunestyret har satt opp som langsiktig målsetting!!

Sagt under forhandlingene:

Knut Edvardsen (forhandlingsleder): "Vi lønner etter jobben som blir gjort - ikke etter utdanning."

Hans Ole: "Vi likte det kommunen antydet om mulighetene for opprykk pga. relevant videreutdanning."'

K.E.: "Da må det være videreutdanning som har direkte sammenheng med jobben. La oss få navn på dem som har dette - har vi sagt A, så får vi si B."

3. Kriterier for kursstøtte i avd FØ

Styret har i høst gått igjennom kriterier for kursstøtte. Vi følger et oppsett som hovedlaget har satt opp, og har kommet fram til følgende:

Herved avsluttes første nummer av Ekornposten.

Jeg har en målsetting å formidle litt pedagogisk stoff også.

Videre vil jeg kanskje ta med noe presentasjon av ukjente tidsskrift som formidler generell samfunnskunnskap. I barnehagen trenger vi å vite om mangt og meget.

Kjenner dere en CD med Pernille Anker som heter: Huldra i berget? Her forteller Pernille sagn og eventyr med mye fint musikkstoff innvevd.

Lykke til med nytt år - og jeg ønsker at våre nyttårsforsetter ikke smuldrer hen, men at de får utfolde seg slik vi tenkte dem. Har du ikke noen nyttårsforsetter? Sørg ikke, det er ikke forsent enda. Men du må dele dem med noen andre! Bare på den måten kan disse våre spede ønsker få kraft og styrke.

Hilsen Gunnar