(merk klokkeslettet!)

STED: Breidablikk skole - Ilseng (biblioteket)

Saksliste:

Referat fra tur til Skårungen - lysbilder

Årsmelding + Regnskap og budsjett

Valg av et styremedlem + vara for hovedtillitsvalgt Vi mangler også en i valgkomiteen - kanskje en av varamedlemmene kan stille opp?

Mat må til - vi serverer ekte italiensk mat fra Hedmarks beste italienske kjøkken: Leonardo!

På fredag 6. feb. blir det om tariff-forhandlingene i år (vil du være med på en streik?) og om fagforeningsbevissthet. Avreise hjem kl 15.

Benytt anledningen - dette er hyggelige og interessante treff - ta sjansen!

Prosjekt om å registrere voksentetthet i bhg og sfo i løpet av arbeidsdagen

Som nevnt i første nummer av Ekornposten vil vi undersøke nærmere hvilke voksne som er sammen med ungene, hvor gamle ungene er, mm. Nå har O&O-kontoret sett på prosjektet, og de har ikke noe imot at vi lager en undersøkelse. Men det er altså vi i Lærerlaget som står for dette, ikke O&O. Jeg håper dere vil støtte opp - registreringen kan bli strevsom (sette et kryss hver halvtime gjennom dagen - helst 5 dager i trekk!!) - men jeg håper dette vil gi oss nyttig informasjon om arbeidsforholdene våre. Fortsettelse følger i neste nummer.

Studietur og kurs

På eventyrkurset i Bratås barnehage deltok 3 medlemmer av NL - Stange. Det var Anne Ma, Vigdis og Bodil fra Tangen skole - jeg tror de syns det var både morsomt og givende - spør dem ved anledning.

Årets første studietur går av stabelen i denne uka: Torsdag kveld reiser Vigdis L.Karlsen, Ingveig Moseng og jeg med natttog til Kristiansand for å tilbringe en barnehagedag på ei øde øy - skjønt helt øde blir den neppe med en hel avdeling unger 3-6 år. Vi kommer tilbake lørdag, og håper å få framkalt bilder tidsnok til årsmøtet vårt på mandag 26. Det blir spennende. Kanskje flere vil dra i våre togspor?

Vedrørende medlemslista:

Her følger ny oppdatert liste - og nå må du være obs:

Denne nye lista blir lagt til grunn når jeg skal rette opp alle feila i lista fra NL sentralt. (Der var 19 folk feilplassert, 20 personer manglet, og en del navn på personer og institusjoner var feil.)

I navnelista til forrige Ekornpost var det 2 feilplassert, manglet 6 stk,og hadde noen feil i adresser og navn.

Nå har jeg retta opp det jeg har fått greie på.

Derfor må du sjekke følgende:

1. At du er medlem av NL (får du Skolebladet?) og har rett navn og adresse.

2. Er arbeidsplassen rett?

3. Du må være lønna av kommunen eller av privat arbeidsgiver - ikke på statlig avtale.

4. Videreutdanning: I høstens lokale forhandlinger fikk alle (ikke styrere) med 20 vekttall eller mer, 1 ekstra lønnstrinn. Vi har som mål å få 1 lønnstrinn for 10 vekttall. Men hvem har 10 eller flere vekttall med videreutdanning? Du må selv gi meg en oversikt dersom jeg skal ha sjanse til å kreve ved neste forhandlingsrunde!

Mangler jeg noen som er ut i permisjon på lista mi? Si fra til meg dersom du vet om noen som ikke står på lista.

Ring meg (625 82 353) dersom det er noen feil.

Godkjenner du det som står her, så har du hermed også godkjent at jeg retter evt. feil i lista fra NL sentralt.

PS: Det er blitt mange førskolelærere som arbeider på statlige vilkår. Og noen (i skolen eller på skolekont./ppt) vil gjerne få Ekornposten allikevel, selv om de nå hører hjemme blant lærerne i NL.. Derfor står det 'Stat' i medlemslista for disse. "Engang førskolelærer - alltid førskolelærer". Dere er hjertelig velkomne på årsmøtet mm. selv om dere ikke kan være med å stemme på saker. Men ordet er fritt!

A-post

Returadresse: Avd. FØ

v/Gunnar A. Steen

2313 Tangen

Her skal det være et portrett av deg'.

Be et barn om å tegne - sitt rolig modell i minst 5 minutt

Modell:

Tegnet av: