Nytt fra avd. FØ:

Siden årsmøtet 26/1 har vi hatt et styremøte - onsd. 15/4. Alle kom - inkl Maj Kjerstin og Inger + Åse Marit!! - vi hadde en hyggelig og intens økt på 2 timer. Med Olemann pludrende i bakgrunnen diskuterte vi streik - hvem som er medlemmer - hvilken barnehage som evt. først skal taes ut i streik (hemmelig) - hvorfor vi til syvende og sist er villige til å ta en streik - og vi satte opp varslings-runde. Den finner dere bakerst - som en del av navnelista. Der kan hver og en se hvem man skal bli varslet av.

Jeg mintes en kommentar fra Elsebe (Nyrønning) på Holmlund om at nå burde vi sannelig få en lønn som enslige kunne livnære seg på. Og det fulltallige styret var hjertens enig: "Det skal lønne seg å ta utdannelse - vi har tapt 3 års inntekt - må dra med et lån som vokser pga renter" "Vi skal ha betalt for kunnskap" "Samfunnet skal premiere de som satser på å skaffe seg kunnskap."

Men jeg er nøktern vedr. forhandlinger, og tror ikke det skjer så store forandringer. Ingen ønsker streik, men når vi først stiller krav, så må vi kunne gripe til vårt siste virkemiddel - - når alle andre løsninger er brukt opp.

Derfor - dersom oppgjøret ender med en uravstemning, så bruk stemmeretten! Jeg kommer til å ringe en runde for å oppfordre folk til å stemme - slik at NL sentralt kan få et skikkelig svar fra oss på hva de skal bestemme! La avd. FØ i Stange ha en svarprosent på nærmere 90 - det vil vi kunne være stolte av.

Gangen i oppgjøret er forhandlinger fram til 1. mai. Dersom de ikke er blitt enige - og det blir de sikkert ikke, så går det til mekling. Omkring 17. mai bør vi vite resultatet av dette. Blir det streik? Ingen av oss ønsker det - men når vi først har krevd bedre lønn, må vi være villige til å sette noe inn for saken. Og blir det streik, da er alle medlemmer av Norsk lærerlag forpliktet til å følge opp. Da blir det Norsk lærerlag v/streikekomiteen i Stange som blir arbeidsgiver for deg, og som sørger for lønna fra streikekassa.

Hva skal ungene i barnehagen gjøre i sommer?

Nå diskuteres og avtales bedre utnytting av barnehagene i sommer = samle flere unger på færre barnehager. Slik unngår vi tidligere tiders sommerferie-tilstander med 3 voksne på 5 barn. Jeg skjønner jo at det er praktisk å ordne slikt. Men samtidig minnes jeg vemodig sommerukene i en stille barnehage. Når barnetallet går ned til under det halve, så endrer barnehagen karakter. Det blir på alle måter en roligere plass. De ungene som vanligvis er høyt og lavt, som kolliderer med de små når de kommer som lavtflygende jetfly i gangen, dem møter jeg sittende rolig i en krok, puslende med noe miksmaks. Og de stille ungene kommer meg imøte for å fortelle noe hemmelig: "Jeg skal besøke bestefar i sommer."

Og vi som er på sommerjobb finner på litt av hvert: "Idag går vi på tur til stranda - og kjøper is på vegen. Og så lager vi stort plaskebasseng ut i hagen - det er så fint i barnehagen med sommerferie-ungene borte. Da kan vi gjøre ting vi ellers ikke gjør."

Hva skjer i sommer?

Nå skal ungene samles i noen barnehager - slik at avdelingene fylles mest mulig opp. Og det skal være personale fra hver barnehage.

Kjære medlemmer - ta den nye ordningen på pulsen. Vi har barnehagene for barnas skyld - ikke for pengepungen eller de voksnes skyld. Det kan være spennende å besøke en ny barnehage, treffe nye barn. Men vi må føle oss fram til hvordan klimaet blir - blir det en ordning til beste for ungene?

Seterbarnehage!

En idé streifet meg: Hvorfor er det ingen som reiser på setra med ungene? Hvilken seter? Ikke no problem - Stange har massevis av setrer. Til og med et setermuseum. Men det burde vært en plass med dyr - sauer mm?

Men så sier noen: da må jo ungene - og de voksne - være der hele døgnet? Må de det? Her legger vi premissene sjøl. Det ville bli litt bilkjøring - - - . "Seterbussen går kl 8.30 og kommer igjen kl 15.30." Tenk hva ungene kan få med seg av opplevelser, kulturhistorie, frisk luft, natur- og dyre-opplevelser?

Her er det opp til hvilke visjoner vi har - - - andre barnehager er på en ubebodd øy, driver med elve-vandring, fjellklatring - - - kort sagt: friheten er stor.

Litt økonomisk skolering - hva koster barnehagene i drift?

Jeg har kikka litt på hvor mye Stange kommune bruker på sine kommunale barnehager - i alt 10 stk. (inkl Tangen menighetsbarnehage som får komm. tilskudd).

Det er lønna vår som koster mest. Det pedagogiske personellet koster 4,7 mill. Assistentene koster omtrent det samme, 4,9. Og i tillegg kommer folketrygden og pensjonskassa (KLP) på ca 2 mill. Sum lønn 13 mill.

Deretter kommer driftsmidler på ca 1,4 mill.

Sum utgift = 14,5 millioner - for 10 barnehager.

Hvordan er det så med inntektene?

Staten betaler 4,5 mill. Og foreldra 6 mill. Da blir det ca. 3,2 mill igjen som kommunen må betale.

Hvis vi nå tenker på hva kommunen får tilbake i form av skatte-inntekter, så ser vi at barnehagene er ikke svært dyre. Denne sektoren spiser bare litt over 3% av budsjettet til Oppvekst- og opplæring! Det er grunnskolen som tynger i budsjettet. Skolen koster 68 mill. Og totalt koster denne sektoren kommunen 97 millioner - og altså 3,2 for barnehagene..

Når vi da vet hvor lange ventelister det er på barnehageplass i Stange, så syns vi nok kommunen burde ha råd til å drive noen flere barnehager!

Hvordan er tallene for de andre sektorene? Det kommer kanskje i neste nummer.

Referat fra NL-kurs - Roar Eilertsen - De Facto

Elverum 25. mars 1998

I dag godkjenner alle at tilstramming i 88-89 var for sterk. Slik vi i De facto påstod den gang.

Det at vi nå bruker 20-30ooo mere i året, er en viktig faktor for at oppgangen starta.

Renta ble i 92-93 tilpassa landa rundt oss dvs. senket ned til 5-6%

Den voldsomme tilstramminga 88-98 ga noen store vinnere. Disse ble ikke gjeldslaver.

Solidaritets-alternativet holdt på 0,5% tillegg i året.

Revene sa: Hvis vi får en særnorsk oppgang/nedgang, vil det slå ut i konkurranse-evnen til eksport-industrien. Men det slo ikke ut.

En konkurranse-utsatt næring er verkstedindustrien. Den har vokst mer enn markedet - den har tatt deler av markedet. Og det selv om priser/lønninger også har økt. Så kom ikke her og snakk om dårlig konkurranse-evne.

Statistisk sentralbyrå: Årets lønnsvekst vil bli på 5,5%.

Vi må ha et kunnskapsnivå som forsvarer høye lønninger. Da er det vår oppgave å sørge for dette. Og det er barnehagens og skolens jobb å legge grunnlaget.

Solidaritetsalternativet skulle bedre industriens konkurranse-evne med 10% Men det slo ikke til.

KS gir ikke lønnsvekst av moralske grunner - - Meget bra at dere vil slåss - dere får ikke noe uten å bruke makt.

25ooo til alle i kvinnedominerte yrker vil koste 15 mrd. Overskuddet reduseres fra 100 til 85 mrd. Staten har råd! Hvis politikerne vil.

Men dersom prisene økes tilsvarende, så står en der like langt. Men hvor går grensene?

Stoltenberg har rett i at: problemer med taket (hvor mye lønn kan vi få) er at du vet ikke hvor det er, før du stanger i det.

Kvinner har øket sin arbeidsprosent, vi får arbeidskraft fra Sverige og Danmark. Og vi kan igjen åpne for arbeidsinnvandring.

NHO vil ha det igjen - men har en hake med liten skrift: Når det går dårlig, da må vi få lov til å kaste dem ut igjen.

Direktørene er så få, dere er så mange. Men det er ikke sant. Av en samla verdiskaping får dere 30%, kapitalen 55% og resten tar staten.

Skatteprosent på kapitalen på 28% - skatteparadiset Norge. Dersom vi øker den med 5% - til 33% - da får Staten inn 12 mrd - det vi kunne ønske oss.

Børs-bransjen deler ut millionlønninger, og sitter etterpå igjen med overskudd på 3 mrd.

Og så sier politikerne at vi ikke har noe å ta fra. Riktignok er kapitalen flyktig, men allikevel.

Rederne hadde 1-2% i skatt, og det var jo umulig å leve med. Dermed fikk de den ned i 0%.

Dersom lærerne/førskolelærerne ikke får del i veksten idag, tror dere at det blir noe å få i en nedgangstid?

Mange på Stortinget er svært fornøyd over den stramme økonomiske situasjonen i kommunene. Den hindrer stor vekst, og den gir mulighet for privat sektor.

Vil du vite mer - kjøp boka mi:

Roar Eilertsen: Moderasjonslinja - suksess for hvem?

Et kritisk blikk på norsk økonomi

De Facto 1997 - defacto@online.no tlf 22 33 33 35 faks 22 33 67 65 kr 98

Om Sfo-klagebrev til skolesjefen

Noen innsidekommentarer fra hva som videre skjedde.

Jeg var på medbestemmelsesmøte 24/3 med Rolf Meidell - leder av Oppvekst og opplæring. Han var ikke helt fornøyd med brevet fra Sfo-lederne. De blandet inn ting som ikke hadde noe med saken å gjøre - lønns-spørsmål hadde han ingen ting med. Det var en forhandlingssak. Og hvorfor måtte alle lederne være med på et klagebrev når det, så langt han visste, stod bra til på mange Sfo-avdelinger? Klaget man på andres vegne? Og sammenligningen med barnehage-styrerne var langt over mål - Sfo-lederne stod mellom rektor og assistenter, mens styrerne var på samme trinn som rektorene.

Jeg tok opp at under etableringen av Sfo i fjor ble det ikke diskutert hvor grensen for antall barn/pedagog skulle ligge. Og siden nå 3 Sfo'ere ble ekstra store (Stange 62 Arstad 59 Hoberg 78), så var det urimelig at de store Sfo skulle klare seg med det samme som de små. Hamar og Ringsaker har en norm med 40 barn pr pedagog - i Stange er det ingen norm - det er 70 barn på Hoberg, på en pedagog.

Dette argumentet var Rolf enig i - og var villig til å gå videre med dette punktet. Han vil prøve å fremme det som egen sak for hovedutvalget - dersom rådmannen ikke stopper det. For dersom det skulle skje noe her som kostet penger, måtte det inn friske midler på hans budsjett.

Generelt opplysningsarbeid

Jeg har lyst til å fortelle litt om 3 tidsskrifter - noe utenom det vanlige? Her får jeg førstehåndsinformasjon om tema som andre unngår. Jeg snakker om følgende blad:

Link - utgitt av Tulle Elster i Sandefjord

Vi og vårt - redaktør: Den meget vitale Lita Heiding

Nei til atomvåpen - der Stange har eget lokal-lag.

Ingen av bladene er bundet opp i noe politisk parti. Et fellestrekk er at de er opptatt av fredsarbeid, nedrustning og mat fri for sprøytemidler og stråling. Om det siste vil jeg ha sagt at forretningene er svært dårlig underrettet om sine varer. Enten tør de ikke fortelle oss om hvor mange ganger en banan er sprøytet, eller så vet de ikke!

Alle bladene gir meg opplysninger som jeg sjelden finner andre steder. Og Link står mitt hjerte nært - på grunn av Tulle Elsters aldri sviktende evne til å finne fram til byggende krefter midt i de verste konfliktene. Hennes reise til Ukraina skaffet min mellomste datter en brevvenninne. Og i skildringene fra Jugoslavia prøver hun alltid å forklare sammenhenger og gi oss et bilde bak propagandaen - hos de menneskene som prøver å bygge et annet samfunn enn Milosovitc fascistisk stat. Mer om dette senere.

OBS: Varslingsrunden

Leder i Stange lærerlag - Gunvor - skal varsle Gunnar. Og han skal varsle alle i styret. Så skal styret varsle videre - etter følgende liste:

*(privat bh) Nerby Bøgutua 4 2310 Stange

*(privat bh) Grimerud barnehage Grimerud gård 2312 Ottestad

*(privat bh) Steinerskolens barnehager postboks 100 2312 Ottestad

*(Stat - Skolekont - spes.ped) Heidi Solheim Nygt. 22 2300 HAMAR

*(stat-Arstad) Margunn Thomassen Myrveien 12 2312 OTTESTAD

*(stat-Breidablikk) Inger-Elisabeth Hauger Rundvegen 14 2312 OTTESTAD

*(stat-Breidablikk) Eva Tøsse Parkveien 15 2312 OTTESTAD

*(stat-Hoberg) Solveig Stenberg Hasselvn. 22 2312 OTTESTAD

*(stat-Hoberg) Inger Marie J Sveen Hasselvn. 20 2312 Ottestad

*(stat-Solvin) Elin Bergseng Tønsaker Gård 2310 STANGE

*(stat-Stange) Ragnhild Hørsand Lillehagen 2310 STANGE

*(stat-Stange) Jorunn Paulsen Vettenødegården 2310 Stange

*(stat-Stange) Andreas Flagstad Fagerhaug 2310 Stange

*(stat-Stenby) Siv Anita Bjørtomt - 2344 Ilseng

*(stat-Tangen) Bodil Frydenlund Villebo 2313 TANGEN

*(stat-Vallset) Nina Elisabeth Mo Olsrudveien 26 2322 Ridabu

*(stat-Åsbygda) Helen Ødegård

* betyr at fra høsten av er dere medlemmer av hovedlaget. Dersom dere fortsatt ønsker å få tilsendt Ekornposten (hvis den lever), så må dere gi beskjed til Gunnar på tlf 82 353.