Ekornposten 1 år! 1

Årsmøte - innkalling - saksliste 2

:::::: ÅRSMØTET 1999 :::::: 2

Oversikt over vedlegg til Ekornposten 1998 3

Min drømmebarnehage 3

Sammendrag fra prosjektoppgave 6-10 års pedagogikk 3

"Jeg skal ta lightern på deg!" 8

Mere om lokale forhandlinger - hvem fikk mest? 9

3 studenter med felles-trekk 12

Hvem er medlem av Stange lærerlag - avd. FØ? 15

Kjære kollegaer og venner.

Det er faktisk jubileum for Ekornposten. Den fyller ETT år. Og slikt må feires.

Jeg startet i 1. januar 1998. Og siden da har det kommet ut 6 nummer på 100 sider + 3 vedlegg på 44 sider = tilsammen 144 sider! Det blir en hel bok det. Og såvidt jeg har erfart syns folk bra om tiltaket.

Jeg har hele tiden ønsket meg stoff fra dere også, og derfor var det gledelig med rapporten fra Arstad SFO v/Gry i forrige nummer (særlig gledet det meg med min bakgrunn fra suttungarbeidet og Fredheim). Jeg er sikker på at alle ha noe å bidra med - små hverdagsglimt, referat fra turer, aktiviteter derer holder på med osv. Frisk mot - ta pennen fatt - eller ring meg om noe jeg kan skrive litt om.

:::::: ÅRSMØTET 1999 ::::::

Hvor mange kommer til årsmøtet vårt?

Vi møtes på SEASIDE på Hamar

ONSDAG 27. JANUAR KLOKKA 18 - 21

Program: Først årsmøtesaker - så en god middag - og så ...

PÅMELDING

Skal du være med her, MÅ DU MELDE DEG PÅ! Du må ringe til

Gunnar (tlf 82 353) eller

Nina (tlf 83 683) eller

May Kjerstin (tlf 82 565)

FØR LØRDAG 23. JANUAR for å bli med!

ÅRSMØTE-SAKER:

1. Årsmelding. Det betyr referat av fagforenings-saker slik de er publisert i Ekornposten. Da alle har fått Ekornposten, regner jeg det ikke nødvendig å sende ut egen årsmelding.

2. Regnskap for 1998 og budsjett for 1999.

3. Valg:

1. Leder av avd. FØ (Gunnar er leder nå.)

2. Styremedlem i avd. FØ (Nina er styremedlem)

3. 2 varamedlemmer (Inger Caspersen har frasagt seg gjenvalg, og vi mangler et fra før.)

4. Hovedtillitsvalgt (Gunnar er det nå.)

Alle valgene gjelder perioden 1999 - 2001.

Videre skal det velges utsending til Fylkesavdelingens årsmøte. Det trenger ikke være noen av styremedlemmene.

Det er vanlig praksis av de som går ut av styret går inn i valg-komiteen.

Idag er det Åse Marit og Vigdis som sitter i valg-komiteen. Og de sørger for at det er kandidater til valgene FØR vi møtes på årsmøtet.

Kjære folk - bli med på årsmøtet.

La oss vise at det er hyggelig å møtes - for det er det!

Hilsen Gunnar

Oversikt over vedlegg til Ekornposten 1998

Vedlegg 1: Rapport fra studietur til Skårungen

Vedlegg 2: På kunstutstilling i bankbygget på Hamar

Vedlegg 3: En oppsummering til sommerfesten på Holmlund

Retting til forrige nr: Den observante leser fant en feil på første side. En belønning til den som melder fra om dette på årsmøtet!

Min drømmebarnehage

Jeg tenkte å presentere den for dere. Men se heller i neste nummer (nr 2) av Norsk Førskole-lærerblad - vi trenger ikke å trykke ting dobbelt opp.

Sammendrag fra prosjektoppgave 6-10 års pedagogikk

av Nina Engen Iversen og Eva Anne Bjørgum Tøsse

Begge: Vi ønsker oss idrettsfag -

L: Kan godt tenke meg å bli gymlærer.

Begge vil jobbe etter utdanning -

M: Vil jobbe i Ski - vil tilbake - har mamma der.

L: Blir i Oslo - har leilighet.

Hva slags jobb vil dere søke:

M: Vil søke alt -

Begge: Vil søke barnehagejobb - jobbe 50% mens vi tar 6-10 års.ped.

Så vil vi søke klassestyrerjobb i skolen.

L: Jeg vil søke klassestyrer-jobb i 1. klasse etter 6-10 års-ped.

Tidligere arbeidserfaring:

M: Jobba egentlig med 6-årsgruppe et halvt år 15 unger pr gruppe - veldig ålreit - vært lærervikar - 1,5 år - veldig gøy - har jobba i Sfo også, det var kaotisk - for mange barn pr voksen.

Jeg søkte førskolelærerutdanninga fordi jeg ikke ville ha nynorsk! - fikk det allikevel.

Glad i praktiske fag, naturfag, drama, forming - der jeg kan bruke meg selv - liker ikke matte og norsk.

Vil ta idrettsfag - grunnfag - bli gymlærer.

L: Jobba halvt år som lærervikar - fikk 100% jobb som faglærer i 4. klasse: gym, o-fag.

7.klasse var pyton - 1-4 var kjempeålreit.

Jeg hadde 9.klassse i basketspill, det var glimrende - de store gutta hørte på vesle meg.

6. klasse var pyton både pga. fagene og fordi elevene i den alderen syns alt er pyton.

Hvorfor søkte dere førskolelærerutdanninga framfor lærerutdanning?

Begge: Lettere å komme inn på førskolelærerlinja.

M: Jeg var ikke i tvil - ville ha førskolelærerutdanning.

Jeg hadde veldig lyst på fysioterapeut-utdanning, men krava er jo skyhøye.

L. Ønska egentlig å bli jounalist - var flink i norsk.

B: Veldig glad i unger - skal være glad i barn når en jobber med barn - være glad i å gi av seg selv - være kreativ -

Ønsker mindre grad av struktur - helt opp til en selv - tenk å kunne sitte ute og ha timer - bare en kommer igjennom pensum.

Jobba sammen med en klassestyrer som hadde vært der i 20 år - klarte ikke å ta nye opplegg.

M: Ville ikke kjørt samme opplegg år etter år - det vil være gørrkjedelig -

Tenk deg lærere som ikke orker å går på tur!

Intervju slutt.

Såvidt jeg kunne skjønne, trivdes de bra på Holmlund, men var etter praksis fortsatt av den mening at framtidig yrkesplass på sikt neppe ville bli barnehagen.

Intervju med Glenn Haugland (-74) 3. november 1998

Avs. Stange lærerlag A-post

v/Gunnar A. Steen

2313 Tangen

TIL

KOMMER DU OGSÅ TIL ÅRSMØTET?