Referat fra årsmøtet NL - Stange avd. Fø 2

Årsmelding for Stange lærerlag - avd. FØ 2

Valgkomiteen: 3

Valg: 4

Hvem kan være medlem av avd. FØ? 4

Nok en gang: Hvem er medlem av lærerlaget? 5

Hvem er tillitsvalgt på arbeidsplassen? 5

Ledermøte: 6

Noen aktuelle saker fra april -97 til jan -98: 6

Kursstøtte: 7

Konkurransen 8

Voksentetthet-undersøkelsen: 8

Nye medlemmer - gamle medlemmer 9

Liste over alle som får Ekorn-posten 9

Referat fra årsmøtet Norsk lærerlag - Stange avd. Fø

26. jan 1998 på Breidablikk skole

Saksliste: Valg av referent - godkjenning av saksliste.

Årsmelding + Regnskap og budsjett

Valg av et styremedlem + vara for hovedtillitsvalgt Vi mangler også en i valgkomiteen - kanskje en av varamedlemmene kan stille opp?

Etter årsmøtetsakene hygget vi oss med:

Referat fra tur til Skårungen - lysbilder

Mat må til - vi serverte ekte italiensk mat fra Hedmarks beste italienske kjøkken: Leonardo!

Og noen ville prøve seg på internett - og grep sjansen!

Og de som fikk del i alt dette var: Eva Steen, Klara Grønberg, Berit Skogvold, May Kjerstin Lysgaard, Nina Engen Iversen, Vigdis Lodthen Karlsen og Gunnar A. Steen.

Årsmelding for Stange lærerlag - avd. FØ

for perioden 25. april - 31. des. 1997

Det har vært lite styremøter i tida fra årsmøtet 25. april og fram til det ekstraordinære årsmøtet 15. sept. Styret har hatt en del telefonkontakt og brevstyremøte.

Pga. stor usikkerhet på årsmøtet i april om hvem som ville få jobb hvor, var det uavklart med lederverv, styremedlemsverv og hvem som skulle være hovedtillitsvalgt. Årsmøtet i april bestemte da å utsette valgene til høsten.

Fram til årsmøtet 15. sept. fungerte det gamle styret med Gunnar som leder, Solveig som nestleder, og Elin og Vigdis som styremedlem - samt at Elin fungerte som hovedtillitsvalgt, på timebasis.

På det ekstraordinære årsmøtet på Holmlund bh ble nytt styre valgt:

Gunnar A. Steen - leder og hovedtillitsvalgt

A-post

Returadresse: Avd. FØ

v/Gunnar A. Steen

2313 Tangen

Til deg som ikke satte av 5 min. forrige gang

Her får du en ny sjanse!

Her skal det være et portrett av deg'.

Be et barn om å tegne - sitt rolig modell i minst 5 minutt

Modell:

Tegnet av: