Lederne ut i praksis! En jobb-dag i året!

Joda - nå ser jeg det for meg. Skal rådmannen kjenne sin bedrift skikkelig, må han ut i felten. Bokstavelig talt ned på grasrota - overta grasklipping, vedlikehold, tidsplan for en dag. Og vi vil ha han i barnehagen og Sfo. Gi han ansvaret for en ukes planlegging, personalsamarbeid, igangsetting av aktiviteter, samlingsstund osv. Selvfølgelig skal vi hjelpe han - vi forventer ikke at han kan vårt fag. Men vi ønsker at han skal få nærmere forhold til den virksomheten han er leder av. Slik vil han få en ypperlig erfaring i hva hans folk driver med. Og siden han er toppsjef, må han sette av en dag i året pr. hovedenhet i kommunen. Det blir 7 dager i året til jevnlig oppdatering.

Men ikke bare rådmannen. Politikerne er våre egentlige arbeidsgivere. Og for en tid tilbake tok en barnehage på Hamar Frp-politikeren på alvor, og tilbød han en arbeidsdag med den bemanningsnormen han syns var passende på en avdeling. Det ble en annen virkelighet enn mannen hadde sett for seg. Hvorfor ikke la leder av hovedutvalg for O&O bruke en dag i en barnehage? Den som har skoen på, vet hvor den trykker.

Vel - vil noen si. En enkelt dag med ny sko trykker ikke så mye. Men det er da mye bedre enn ingen dag. Og dersom dette ble satt i system, ville 4 år i hovedutvalget gi nesten en ukes arbeidserfaring. Det er like mye som ungdommen har når de skal velge yrke for resten av livet i 9. klasse.

Selvfølgelig skal sjefene også ut. O&O-sjef, Helse-sjef, barnehagesjef, skolesjef osv. ut og prøve seg. Ved årlige jobb-dager vil gi nye impulser til utvikling av kommunen totalt. Disse dagene vil bli samtale-tema ved spisepausene minst 1 uke etterpå. Og siden man hvert år prøver seg på nye steder, vil erfaringene bli allsidige og nyttige. Når vi da fører lokale forhandlinger og påpeker at førskolelærerne (og assistentene) i kommunen har uforholdsmessig mye sjukefravær pga. belastningsskader i armer og skuldre, da nikker både rådmann og skolesjef, og tenker på da de måtte løfte en boms av en 3-åring opp på stellebrettet for bleieskift. Dermed får vi lønnspålegg for ekstra belastende arbeid, samt lempeligere ordninger for eldre arbeidstakere. Og vi finner fram til nye geniale løsninger som bedrer arbeidsmiljøet - dette fabelord som har magisk kraft til å løse mange problemer - når vi bare samarbeider og tar fantasien til hjelp.

Tenk - om det i hvert fall skjedd en gang i sjefens liv!