STENBY BARNEHAGE PÅ FORELDREGITT STUDIETUR

Vi dro til Sverige - tenk - en hel dag i gave fra foreldrene!

Nå skulle vi besøke Kastanjegården barnehage i Arvika. Det lå spent forventning i bilen til Liv - der vi 4 dro på tur ut i det blå.

Grensa ble krysset - og vi fant en rasteplass ved Bergsjön. Pussig at denne sjøen heter det samme som Bergsjøen i almenninga hjemme.

I Arvika fant vi raskt fram - og ble hjertelig tatt i mot av Lena Johansson. Et gult rekkehus - 4 eneboliger bygd om til 4 avd. barnehage.

Vi ble først informert om div. forhold ved barnehagen. Det var lang åpningstid - kl 6.30- 18.30. Og fortsatt 3 på avdelingen. Av disse var 2 førskolelærere - som ikke hadde ubunden tid.

Med så lang åpningstid ble det heller ikke noen kjernetid. Når noen barn kommer 6.30, og andre kommer kl 14.30, da blir det lite felles opplegg.

Videre var det lite planleggingstid - 2 dager i året, og ellers korte (til dels utbetalte) personalmøter på kveldstid. “Ja - ja - vi får jo overtidstillegg - jag tror det er 8 kr timen.?

I Sverige er arbeidstida 40 timer/uka. Her jobber de 38 timer, og har 2 timer til planlegging. Dette skulle dekke foreldresamtaler og personalmøter. Det ble som regel for snaut. Dette betyr at førskolelærer ikke disponerer ubunden tid selv, men må bruke den til vanlig etterarbeid i forbindelse med jobben.

Matservering i skole og barnehage har lange tradisjoner i Sverige. I Arvika var det et sentralkjøkken, som sender ut hovedmaten til alle skolene og barnehagene. Men de koker poteter selv i barnehagen. Og barnehagen har egen ansatt som ordner alt med maten. Fra kjøkkenet trilles traller ut til alle 4 avdelinger.

Betalingen for plass var generelt lavere enn i Norge. Men den var inntektsgradert slik at de med høy lønn betalte flere tusen - mellom 2 og 3000 tror jeg. Nå er lovforslag på gang vedr. maks-betaling på ca 1200.

Lønna til førskolelærere var også lavere enn hos oss. Lena hadde full jobb, et livs ansiennitet, og fikk utbetalt ca 13ooo pr mnd. Startlønna lå på ca 10ooo,-

Men samtidig er levekostnadene lavere - de trenger ikke reise over grensa for å få svenskepriser.

Det var en ting som ga oss hakeslepp: Barnehageplass var kun for dem som hadde foreldre i arbeid. Dersom en mamma fikk baby, mistet storebror plassen samme dag som mamma kom hjem fra klinikken!! Og ble du arbeidsløs (og Arvika har hatt mange nedleggelser), da mista du barnehageplassen. For her skulle arbeidslivet prioriteres.

Dette syns vi var hårreisende, og det syntes personalet også. “Så snart en 2-åring har blitt trygg i barnehagen, og vært her nesten et år, må jeg starte prosessen med å slutte her. Det er ikke så enkelt.?

Sverige har en lov på gang om rett til barnehageplass, og da vil man ikke miste plass. Og det var mange kommuner som hadde andre kjøreregler. Men i Arvika var det slik - ‘tyverr’.

Vi kikket i garderoben, og fant at hvert barn hadde en ringperm på hylla over plassen sin. Her samlet de tegninger, foto, kommentarer fra barna, ekstra observasjoner mm. Dette var en samleperm som barnet fikk med hjem til slutt. Ikke alle avdelinger hadde det på samme måten, men ideen om oppsamling hadde de fleste.

Etter praten fordelte vi oss på alle 4 avdelingene og deltok i måltidet. Og det var en fin stund for alle. På ‘min’ avdeling var det dekket to bord, med 5-6 barn ved hvert bord. I dag var det fisk, og alle barna fikk og spiste - rolig og beskjeden tone ved bordene. Før bordsettingen samlet alle (11-12) barna seg i et lite rom med en vinkelsofa, og jeg tok initiativet til å spille på fløyte, og synge et par sanger fra Elling Holst-boka jeg hadde med meg. Og alle ungene fikk prøve fløyta, og det var meget spennende for dem.

Etter maten var det eventyrstund. Da samlet vi oss igjen på sofarommet, og den voksne fant fram en kassett med Emil fra Lønneberget. Så satt vi der og hørte på - innimellom hadde jeg store problemer med å skjønne hva som ble sagt. Men ungene tror jeg kunne dette utenat, og når det var tilløp til uro, trengte den voksne (assistenten) bare røre barnet på kneet og hysje, så ble det ro igjen. Jeg er slett ikke sikker på om alle barna fulgte med, men de satt nå der og hørte på Sveriges nasjonalsaga: “EMIIIIL?. Jeg må innrømme: mannsidealet i Emil fra Lønneberget er ikke særlig utviklende for gutter. Det eneste gutta i barnehagen får høre er en rasende pappa som slett ikke skjønner at Emil egentlig hadde en god tanke bak sine handlinger.

Så var det ute-tid. Og noen av gutta hadde slett ikke glemt at jeg lovet mulighet for mer fløytespill. Dermed ble det mange som prøvde seg ute, og de ansatte ble også nysgjerrige på fløyta.

Utearealet var forholdsvis spartansk, lekeutstyret var av gammel dato. Men siden alle 4 avdelingene lå på rad og rekke (tidl. rekkehus), hadde ungene et langt stykke grøntareal foran husene (men ikke bak).

Vi opplevde såvidt hvordan den lange åpningstiden fungerte. Ca kl 13.45 kom ei ny jente - som skulle være der fram til kl 18.30. Og enda måtte da en dagmamma hente, fordi mamma ikke var ferdig på jobb.

Hadde de førskolelærere/assistenter for barn med spesielle behov? Nei - det fantes omtrent ikke. Hvor var da disse barna? Jo - dersom det var store handicap, så var det en egen barnehage der disse var samlet. Og der var det spesialpedagoger og ekstra assistenter. Men barn som ikke hadde klar diagnose var i den vanlige barnehagen - uten ekstrahjelp. Og det kunne være strevsomt inniblant.

Men det var rolig og fredelig der - dette skyldtes at barnehagen ikke var full hele tiden. Men styret ønsket å fylle den opp - slik at hvis et barn hadde 4 dager i uka, så skulle man nå tilby den 5. dagen til andre.

En hovedkonklusjon var at vi ble veldig hyggelig tatt imot, og det virket som barnehagen hadde en rolig og god atmosfære. Men arbeidsforholdene var atskillig trangere enn vi har her - bl.a. pga. total uteblivelse av ekstramannskap for barn med spesielle behov.

En flott tur som endte med en tur på byen (hva tror dere vi fant der?) - og rolig hjemtur. Vi takker foreldrene som ga oss denne turen - det var en flott gave og en nyttig opplevelse.