Til hjemmesida
Om Landslaget
Medarbeidere
Kurseksempel
Arbeidsform

Vi ankommer tidlig til barnehagen - ca kl 08. Så bruker vi et par timer til å bli kjent - synge m/ungene i smågrupper - og finne fram til lokale elementer i barnehagens arbeid som vi kan nyttiggjøre oss i programmet.

På den tid barnehagen pleier å ha samling, har vi et program med følgende elementer: Småstubber, fortellende folkeviser, dans og sagn/eventyr. Hånddokker, små kulisser mm er hjelpemidler i den grad det bygger oppunder musikk-formidlingen.

Vi lager en rullering på huset - enten ved at vi har flere program for hver gruppe barn, eller ved at vi deler oss, og kjører parallelle program.

Barnehage-dagen avsluttes med tradisjonsrike sangleiker - enten ute eller inne. Slutt ca kl 14.oo

Kveldskurs for ansatte i barnehage og skole:

Varighet: 4 timer

Deltakere:

 

Om Landslaget | Medarbeidere | Arbeidsform | Kurs
© Landslaget for folkemusikk i barnehage og skole
Kontakt landslaget