Til hjemmesida
Om Landslaget
Medarbeidere
Arbeidsform
Kurseksempel

EKSEMPEL PÅ KURSOPPLEGG I NORSK FOLKEMUSIKK


- SANG - DANS - DRAMA - FORTELLING -

Tilbud til barnehager og skoler - rammen for opplegget: 4 klasser/avdelinger pr dag.

Formiddagen:

Vi kommer til dere og har opplegg i maks 4 avdelinger/klasser på formiddagen. Tid pr. avdeling/klasse: ca 1,5 time. Dagen vår bør være i 2 eller 3 økter:
F.eks. første økt ca kl 10.oo og andre økt ca kl 13.oo To enheter kan slåes sammen dersom det er plass nok.

Ettermiddagen:

På ettermiddagstid/kveldstid samles personalet fra barnehagen/skolen til felles kurs.
Varighet: 4 skoletimer - f.eks. kl 17-20.

Målsetting:

Vårt besøk skal ikke bare bli en 'happening', men være kilde til videre arbeid med folkemusikk: sang - dans - drama - fortelling ...
Det er viktig at opplegget i barnehagene/skolene skjer sammen med personalet/lærerne - vi vil bruke de voksne i opplegget vårt.

Aldersgruppe: 0-12 år -  Hva går opplegget ut på?

Vi kommer til barnegruppa. Først trenger vi litt informasjon fra en av de ansatte for å finne kontaktpunkt i barnehagens/skolens opplegg som vi kanskje kan nytte oss av - sanger ungene kjenner fra før, tradisjoner i distriktet mm. Vi ønsker å nytte lokalt stoff.
Sammen med barna har vi sang - dans - fortelling - leik m/drama. Det er svært spennende å ta med ungene på en reise i folkemusikalsk stoff og norsk folkedans. Vi pleier ofte å spontan-dramatisere en folkevise. Av instrumenter nytter vi seljefløyte, evt. tussefløyte og litt munnharpe.
Målet er ikke at vi har konsert for dem, men at vi synger og danser sammen med dem - vi tar utgangspunkt i sanger ungene kan, og utvider repertoaret med vårt folkemusikk-stoff.

Kveldskurset:

Vi øver inn dans og sanger fra formiddagen - forteller og viser med eksempler hvordan folkemusikk-stoffet kan brukes med unger i både sang, norsk, drama, forming og dans. Vi trener på noen norske folkedanser (gangar, halling, marsj).
Alt stoffet er en del av et helhetlig kulturopplegg (tradisjons-formidling) - og gir ekstra kunnskaper til personalet i henhold til rammeplanens/læreplanens estetiske fagområde.
Således gir vårt opplegg 'kjøtt på beinet' ved innføring av rammeplanen for barnehager samt den nye læreplanen for skolen, L 97.

Forkunnskaper?

Vårt opplegg krever ingen forkunnskaper, vi stiller heller ikke store krav til sang-evne. I folkemusikk-sammenheng synger enhver med sitt nebb - det er sang-gleden og fellesskapet som er viktig.

Pris:

Kurset koster kr 500,- pr klasse/avdeling. Dette dekker både opplegget med ungene på dagen, og kurskvelden for personalet på kvelden.
Det er bra hvis dere slår dere sammen med flere barnehager/skoler slik at vi kan være flere dager på samme sted - da sparer vi reiseutgifter mm.

Grunnen til at vi kan tilby så rimelig kurs er at Landslaget for folkemusikk i barnehagen i denne oppstartfasen mottar støtte fra Norsk Musikantbruk (Rikskonsertene).

 

Om Landslaget | Medarbeidere | Arbeidsform | Kurs
© Landslaget for folkemusikk i barnehage og skole
Kontakt landslaget