Til hjemmesida
Medarbeidere
Arbeidsform
Kurseksempel
Om Landslaget

Målsetting

Nyttig-gjøre dyktige utøvere og formidlere av folkemusikk som arbeider i barnehager til å lære unger og lære opp voksne i barnehager med lite folkemusikk.

Målgruppe

Barnehager med lite kontaktnett i forhold til lokal folkemusikk-tradisjon.
Prosjektet vil rette seg mot både barna i barnehagen og personalet. Vi vil også inkludere lærere i grunnskolen som ligger i barnehagens nærmiljø.

Arbeidsmetode:

Arrangere kombinerte turnéer og kurs. To utøvende folkemusikk-pedagoger med arbeidserfaring i barnehage drar sammen på turné. De har en dag i hver barnehage med opplegg sammen med ungene, og har kvelds-kurs med personalet etterpå, samt lærere i grunnskolen i nærmiljøet.

Målet er å sette igang en prosess som resulterer i at norsk folkemusikk blir tatt mere i bruk der det virkelig burde vært en selvfølge - i barnehagen og i skolen. Ungene har rett på et musikalsk morsmål rikere enn det kommersiell barnekultur har å by på!

 

Om Landslaget | Medarbeidere | Arbeidsform | Kurs
© Landslaget for folkemusikk i barnehage og skole
Kontakt landslaget