Til hjemmesida
Om Landslaget
Arbeidsform
Kurseksempel
Medarbeidere

Vi er 3 folkemusikere som står bak Landslaget for folkemusikk i barnehagen.

 • Veslem°y Veslemøy Fjerdingstad - utdannet førskolelærer med 2 årsenheter i folkemusikk ved Raulandsakademiet.
  Jobber som styrer i Kragsgate barnehage i Kongsberg, og i Kongsberg kulturskole m/opplæring i kveding av enkeltelever og undervisning i grunnskolen. For tida timelærer ved TLH - avd. førskolelærerutdanning Buskerud.
 • Birgit Landsverk - utdannet ved folkemusikkstudiet i Rauland, jobber som assistent i Rauland barnehage, driver Fjellbrusen leikaring, har også vært skoleassistent med ansvar for musikkopplegg ved Rauland skule.
 • Gunnar Gunnar A. Steen - utdannet førskolelærer med årsenhet musikk og 2 årsenheter folkemusikk i Rauland. Jobber for tida deltid ved Hoberg barnehage i Stange kommune samt underviser på kurs for assistenter som tar utdanning som barne- og ungdomsarbeidere.
 •  

  Om Landslaget | Medarbeidere | Arbeidsform | Kurs
  © Landslaget for folkemusikk i barnehage og skole
  Kontakt landslaget